O KLUBIE

ZARZĄD

WIOLETTA KRZYŻANOWSKA

PREZES KLUBU

JUDITH ZUBRZYCKA

WICE PREZES KLUBU

HENRYK BĘBEN

SEKRETARZ-SKARBNIK

STATUT

STATUT KLUBU

Statut Międzyszkolnego Akrobatycznego Klubu Sportowego Ursynów

DOTACJE

W 2016 roku Klub MAKS Ursynów otrzymał dofinansowanie ze środków Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na następujące zadania:

  • wsparcie organizacji zawodów pn. Warszawski Turniej Dzieci w Akrobatyce Sportowej
  • wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej
  • wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie
  • wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej z elementami tańca

Dzięki uzyskanym dotacjom zawodnicy w dwóch sekcjach: akrobatyka sportowa oraz skoki na trampolinie uczestniczą w szkoleniu zasadniczym i rozwijają swoje uzdolnienia sportowe.

Przy wsparciuu finansowym Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów Klub MAKS Ursynów po raz pierwszy organizuje turniej akrobatyczny, w którym udział wezmą zawodnicy z klubów akrobatycznych z całej Warszawy.

KADRA

GRAŻYNA MARKIEWICZ

TRENER AKROBATYKI SPORTOWEJ I KLASY

Członek Zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Akrobatyki Sportowej

JOANNA DRABIK

TRENER SKOKÓW NA TRAMPOLINIE II KLASY

Mistrzyni Polski seniorek w skokach na trampolinie

JUDITH ZUBRZYCKA

INSTRUKTOR TAŃCA, BALETU I AKROBATYKI

Wieloletnia tancerka solistka w Kieleckim Teatrze Tańca

GRZEGORZ ZDZYMIRA

INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ

TOMASZ ŻUKOWSKI

INSTRUKTOR KULTURYSTYKI ORAZ REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALIZACJĄ ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH

1 PROCENT

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż po raz szósty uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży. Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy MAKS Ursynów pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) wpisując numer KRS 0000197334.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – MAKS Ursynów, Warszawa, ul. Hirszfelda 11. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające" (PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305 – 309, PIT-36L – poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).