GRAFIK ZAJĘĆ 2017/2018

AKROBATYKA SPORTOWA

GODZINY ZAJĘĆ GRUP "KONTYNUUJĄCYCH"/LISTA ORAZ NOWO UTWORZONEJ GRUPY

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 17:00 – 19:00 (ARENA URSYNÓW)

WTORKI: 18:30 – 20:00 (ARENA URSYNÓW)

CZWARTKI: 17:00 – 19:00 (ARENA URSYNÓW)

PIĄTKI: 16:00 – 17:30 (ARENA URSYNÓW)

 

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 15:30 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

WTORKI: 17:00 – 18:30 (ARENA URSYNÓW)

CZWARTKI: 15:30 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

SOBOTY: 15:00 – 16:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 16:00 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

PIĄTKI: 15:00 – 16:00 (ARENA URSYNÓW)

SOBOTY: 14:00 – 15:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

BĘDĄ SIĘ ODDBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 17:00 – 18:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

CZWARTKI: 19:00 – 20:00 (ARENA URSYNÓW)

SOBOTY: 13:00 – 14:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

AKROBATYKA Z ELEMENTAMI TAŃCA

GODZINY ZAJĘĆ GRUP "KONTYNUUJĄCYCH"/LISTA ORAZ NOWO UTWORZONYCH GRUP

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 14:00 – 15:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

PIATKI: 14:00 – 15:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

 

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 15:30 – 17:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

PIĄTKI: 15:30 – 17:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA III „NABOROWA” DZIECI Z ZERÓWEK

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODDBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁKI: 13:00 – 14:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

WTORKI: 16:00 – 17:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

SOBOTY: 10:30 – 11:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA IV „NABOROWA” KLASY I – III

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODDBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 17:00 – 18:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

SOBOTY: 11:30 – 13:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

ZAJĘCIA DLA TEJ SEKCJI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

GRUPA IDZIECI NAJMŁODSZE: ROCZNIKI 2010 – 2011

ŚRODY: 15:00 – 16:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

CZWARTKI: 16:00 – 17:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA IIDZIECI STARSZE: ROCZNIKI 2008 – 2009

CZWARTKI: 17:30 – 19:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

PIĄTKI: 17:00 – 18:30 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA IIIDZIECI NAJSTARSZE: ROCZNIKI 2004 – 2007

ŚRODY: 16:30 – 18:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

PIĄTKI: 18:30 – 20:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

ZAPRASZAMY!!!

PIŁKA NOŻNA

ZAJĘCIA DLA TEJ SEKCJI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

GRUPA IZERÓWKI

PONIEDZIAŁEK: 13:40 – 14:40 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

WTOREK: 16:00 – 17:00 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

ŚRODA: 14:45 – 15:45 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA IIKLASY PIERWSZE

PONIEDZIAŁEK: 14:50 – 15:50 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

WTOREK: 14:50 – 15:50 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

CZWARTEK: 14:45 – 15:45 (SP. 323 WARCHAŁOWSKIEGO 4)

GRUPA IIIKLASY DRUGIE

PONIEDZIAŁEK: 16:10 – 17:10 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

CZWARTEK: 16:10 – 17:10 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

PIĄTEK: 16:10 – 17:10 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

GRUPA IV – KLASY TRZECIE I CZWARTE

WTOREK: 13:30 – 14:30 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

ŚRODA: 16:10 – 17:10 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

CZWARTEK: 13:30 – 14:30 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

ZAPRASZAMY!!!

SKOKI NA TRAMPOLINIE

GODZINY ZAJĘĆ GRUP "KONTYNUUJĄCYCH"/LISTA ORAZ NOWEJ UTWORZONEJ GRUPY

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 15:30 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

CZWARTKI: 15:30 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

PIĄTKI: 15:00 – 17:00 (ARENA URSYNÓW)

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 17:00 – 18:30 (ARENA URSYNÓW)

CZWARTKI: 17:00 – 18:30 (ARENA URSYNÓW)

PIĄTKI: 17:00 – 18:30 (ARENA URSYNÓW)

ZAJĘCIA DLA TEJ GRUPY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 18:30 – 20:00 (ARENA URSYNÓW)

CZWARTKI: 18:30 – 20:00 (ARENA URSYNÓW)

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA CHŁOPCÓW

 

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W NASTĘPUJĄCE DNI:

WTORKI: 14:30 – 16:00 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

ŚRODY: 14:30 – 16:00 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

CZWARTKI: 13:30 – 15:00 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

PIĄTKI: 14:30 – 16:00 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

DO WYBORU DWA DNI Z POWYŻSZYCH.

ZAJĘCIA DLA TEJ SEKCJI STARTUJĄ OD 19 WRZEŚNIA 2017 R.

ZAPRASZAMY!!!

CENTER

BALET

ZAJĘCIA DLA TEJ SEKCJI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W NASTĘPUJĄCE DNI:

GRUPA I

WTORKI: 14:00 – 15:30 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

PIĄTKI: 14:00 – 15:30 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

GRUPA II

CZWARTKI: 14:00 – 15:30 (SP. 323 HIRSZFELDA 11)

PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA/NABORU NASTĄPI PODZIAŁ NA GRUPY

ZAPRASZAMY!!!