ZAPISY 2019/2020

AKROBATYKA SPORTOWA

Na testy nie trzeba się zapisywać. Testy odbędą się na sali gimnastycznej w SP 323, ul. Warchałowskiego 4.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników: 2009 – 2012.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

ADRES EMAIL (wymagane)KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI, REGULAMIN CZŁONKOSTWA, REGULAMIN UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Prosimy o pobranie, zapoznanie się, wypełnienie oraz podpisanie i dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów na spotkanie organizacyjne we wrześniu 2019 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI

REGULAMIN CZŁONKOSTWA

REGULAMIN UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH