ZAPISY 2018/2019

WZNOWILIŚMY ZAPISY DO SEKCJI AKROBATYKA Z
ELEMENTAMI TAŃCA (GRUPA 3 NABÓR – ROCZNIKI 2008-2009)

WZNOWILIŚMY ZAPISY DO SEKCJI GIMNASTYKA
ARTYSTYCZNA (ROCZNIKI 2010-2012)

SEKCJE AKROBATYKA
SPORTOWA I SKOKI NA TRAMPOLINIE NIE WYMAGAJĄ ZAPISANIA PRZEZ STRONĘ KLUBU,
PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ NA TE SEKCJE.

AKROBATYKA SPORTOWA

Na testy nie trzeba się zapisywać. Testy odbędą się na sali gimnastycznej w SP 323, ul. Warchałowskiego 4.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników: 2008 – 2011.

SKOKI NA TRAMPOLINIE

Na testy nie trzeba się zapisywać. Testy odbędą się w sali treningowej Areny Ursynów na 1 piętrze, ul. Pileckiego 122.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników: 2009 – 2012.

Na testy nie trzeba się zapisywać. Testy odbędą się na sali gimnastycznej w SP 323, ul. Warchałowskiego 4.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników: 2008 – 2011.

Na testy nie trzeba się zapisywać. Testy odbędą się w sali treningowej Areny Ursynów na 1 piętrze, ul. Pileckiego 122.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników: 2009 – 2012.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (KOMÓRKOWY) (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (KOMÓRKOWY) (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (KOMÓRKOWY) (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (KOMÓRKOWY) (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (wymagane)

ROCZNIK (wymagane)

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (wymagane)

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (KOMÓRKOWY) (wymagane)

ADRES EMAIL (wymagane)KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI, REGULAMIN CZŁONKOSTWA, REGULAMIN UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Prosimy o pobranie, zapoznanie się, wypełnienie oraz podpisanie i dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów na spotkanie organizacyjne we wrześniu 2018 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI

REGULAMIN CZŁONKOSTWA

REGULAMIN UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH